ขยายเวลา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้น้ำประปาฟรี
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้น้ำประปาฟรีเช็คด่วน ขยายระยะเวลาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนขอใช้น้ำประปาฟรี สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยว่าสามารถลงทะเบียนได้อย่างไร มีคำตอบ การประปาส่วนภูมิภาค ได้มีการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือลดค่าครองชีพ ให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย หรือ มท.2 ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากที่คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบให้มีการขยายเวลามาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปา เพราะฉะนั้นทางด้านการประปาส่วนภูมิภาค […]