เปิดรายละเอียด ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร จากการเปิดเผยข้อมูลของทางโฆษกรัฐบาล ในวันที่ 16 กันยายน 2565 นี้ ผู้ปกครอง สามารถทำการลงะทเบียน ขอรับเงินอุดหนุนบัตร เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านแอป “เงินเด็ก” รัฐบาลให้ความสำคัญ กับการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กมาอย่างต่อเนื่อง […]
ลงทะเบียนอุดหนุนบัตร 600 บาท
เช็ควิธีลงทะเบียน อุดหนุนบุตร รับเงินคนละ 600 ต่อเดือน อีกหนึ่งโครงการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือ คราวครัวที่มีบุตรเป็นโครงการที่ใช้ชื่อว่า “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” สามารถเข้าไปลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตรประจำปี 2563 เพื่อรับเงิน 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน […]