เปิดรายละเอียด ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร จากการเปิดเผยข้อมูลของทางโฆษกรัฐบาล ในวันที่ 16 กันยายน 2565 นี้ ผู้ปกครอง สามารถทำการลงะทเบียน ขอรับเงินอุดหนุนบัตร เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านแอป “เงินเด็ก” รัฐบาลให้ความสำคัญ กับการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กมาอย่างต่อเนื่อง […]