ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน
ขอทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้มีการตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com แล้วกลับพบว่า ไม่ผ่าน ยังมีสิทธิรับเงินเยียวยา 4,000 บาท แต่ต้องทำการยื่น “ทบทวนสิทธิ์” […]