จองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
เช็คเลย ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดผ่านมือถือ เริ่มต้น 27 พ.ค. 64 จากกรณสถานีกลาง บางซื่อได้เปิดสถานที่ให้กับประชาชนคนไทยได้เข้าไปรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยมีการตั้งเป้ายอดฉีดสูงสุดวันละ 10,000 คน ซึ่งจะมีการแบ่งโควต้าให้จองผ่านค่ายมือถือใหญ่ค่ายละ 1,500 คนต่อวัน รวมทั้งของ […]