คนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 เปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่
เตรียมตัวลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 2 รอบใหม่ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับเสียงตอบรับดีสุดๆ สำหรับโครงการคนละครึ่ง ซึ่งเปิดมาแล้วถึง 2 เฟส ด้วยกันเป็นโครงการที่ประชาชนคนไทยให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเยอะสุดๆ จากการตรวจสอบล่าสุด มีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่าน สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 2 เป็นจำนวน 4.9 […]