ศบค. เปิดลงทะเบียนอนุญาตเดินทางช่วงเคอร์ฟิล
เปิดรายละเอียดเอกสารผ่านด่านเคอร์ฟิล 13 จังหวัด ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ ศบค. ได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า “COVID19.in.th” เป็นเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าออก 13 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จากการรายงานของโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. […]