ขั้นตอนในการเดินทางกลับประเทศไทย
คนไทยที่มีความประสงค์เดินทางกลับประเทศ สามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนได้ที่นี่ สำหรับคนไทยที่เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ หรือพำนักที่ต่างประเทศแต่มีความประสงค์จะเดินทางกลับมาประเทศไทย คุณสามารถเลือกวิธีในการเดินทางกลับประเทศไทยได้ 2 วิธีด้วยกัน โดยเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินพิเศษผ่านสถานทูต หรือ เลือกเดินทางกลับมาด้วยเที่ยวบินแบบ Semi Commercial Flight รายละเอียด สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน […]