รับเงินโอนเข้าบัญชี สำหรับร้านค้า
เปิดตารางวันรับเงินโอนเข้าบัญชี ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หลายๆร้านค้าอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ วันที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี โดยเฉพาะช่วงเวลาในการโอนเงินให้ร้านค้า ซึ่งทางธนาคารกรุงไทย ได้มีการแจ้งว่า จะมีการทยอยโอนเงินให้กับร้านค้าตั้งแต่ 02.00 น. เป็นต้นไป กระทรวงการคลังกับธนาคารกรุงไทย ในฐานะเป็นผู้ดูแลระบบ ของโครงการคนละครึ่ง […]