อนุมัติการใช้ความเร็วขับรถบนทางหลวง
คณะรัฐมนตรี อนุมัติความเร็วสูงสุดที่ใช้ขับรถบนทางหลวง ครม. เห็นชอบมติอนุมัติอัตราความเร็วสูงสุดที่ใช้ในการขับรถบนทางหลวง โดยรถยนต์ทั่วไปใช้ความเร็วไดไม่เกิน 120 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ส่วนบิ๊กไบค์ไม่เกิน 100 กิโบลเมตรต่อชั่วโมง และ รถจักรยานยนต์ วิ่งได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง […]