การทํา affiliate ให้เป็นรายได้เสริม ได้เงินจริงทำยังไง? หารายได้เสริม งานออนไลน์ สามารถทำให้เรามีเงินใช้มากขึ้นในแต่ละเดือน ช่วยให้เราเป็นอิสระทางด้านการเงินมากขึ้น มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่การทำเราจะหาเงินเสริม รายได้ออนไลน์ ได้นั้นต้องเลือกให้ดีๆ ต้องเป็นงานที่ถูกกฎหมาย และได้เงินจริง ถ้าโดนหลอก นอกจากจะเงินแล้ว […]
Passive Income คืออะไร ?  “Passive Income” เป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงแรงไปในตอนแรก และยังคงสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่างานจะเสร็จสิ้นไปแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแล้ว แต่ยังคงมีรายได้อยู่เสมอ กล่าวคือ เป็นเงินที่สามารถสร้างกระแสเงินสดหรือรายรับกลับมาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะตรงข้ามกับ “Active Income” ที่เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการ  […]