ผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ตรวจโควิด-19 ฟรี
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสิทธิประกันสังคม จ่ายคัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง ฟรีมีผลตั้งแต่วันนี้ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศเผยแพร่คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญติประกันสังคม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ อัตราค่าบริการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคโควิด 19 […]
ข่าวด่วน! ราชกิจจาฯยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง วันนี้ (๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครแล้ว โดยมีคำสั่งตามประกาศดังนี้ คำสั่งตามประกาศ ให้ยกเลิกประกาศให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม […]
ข้อกำหนด พระราชกำหนดฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรง
รายละเอียด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ที่มีความรายร้าย หลังสลายการชุมนุม ประกาศครั้งล่าสุดจากทางรัฐบาล เกี่ยวกับ พ.ร.ก. ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง หลังสลายการชุมนุม การประกาศครั้งนี้ ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ห้ามให้มีการมั่วสุมเกิน […]
กฎหมายขายของออนไลน์ ล่าสุด
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกฎ คุมขายของออนไลน์ ประกาศจากทางคณะกรรมการกลางว่าด้วยเรื่องราคาสินค้า และ บริการ ในเรื่องของการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า และ บริการผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ อาศัยอำนาจตามความในตรา 9 (5) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และ […]
ราชกิจจานุเบกษาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ราชกิจจานุเบกษา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านช่องทางออนไลน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มได้ง่าย  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการ หรือ […]
พระราชบัญญัติ ชุมนุมในที่สาธารณะ 2558
พ.ร.บ. ชุมนุม นักเรียนมีสิทธิเสรีภาพ สามารถชุมนุมในโรงเรียนได้ ไม่ผิดกฎหมาย ประกาศพระราชบัญญัติ การชุมนุมในที่สาธารณะ ประจำปี พุทธศักราช 2558 เผยว่าพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับการชุมนุมสาธารณะ นักเรียนสามารถชุมนุมได้ในโรงเรียน โดนไม่ผิดกฎหมาย การแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ของนักเรียน จากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศไทยเมื่อวานนี้ […]
ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยจนถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศขยายเวลาห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย เมื่อวานนี้ (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับ การขยายระยะเวลาการควบคุมการส่งออกหน้ากากไปนอกราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศมาก่อนหน้านี้ มีประกาศดังนี้ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ […]