กฎหมายขายของออนไลน์ ล่าสุด
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกฎ คุมขายของออนไลน์ ประกาศจากทางคณะกรรมการกลางว่าด้วยเรื่องราคาสินค้า และ บริการ ในเรื่องของการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า และ บริการผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ อาศัยอำนาจตามความในตรา 9 (5) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และ […]
ราชกิจจานุเบกษาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ราชกิจจานุเบกษา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านช่องทางออนไลน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มได้ง่าย  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการ หรือ […]
พระราชบัญญัติ ชุมนุมในที่สาธารณะ 2558
พ.ร.บ. ชุมนุม นักเรียนมีสิทธิเสรีภาพ สามารถชุมนุมในโรงเรียนได้ ไม่ผิดกฎหมาย ประกาศพระราชบัญญัติ การชุมนุมในที่สาธารณะ ประจำปี พุทธศักราช 2558 เผยว่าพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับการชุมนุมสาธารณะ นักเรียนสามารถชุมนุมได้ในโรงเรียน โดนไม่ผิดกฎหมาย การแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ของนักเรียน จากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศไทยเมื่อวานนี้ […]
ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยจนถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศขยายเวลาห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย เมื่อวานนี้ (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับ การขยายระยะเวลาการควบคุมการส่งออกหน้ากากไปนอกราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศมาก่อนหน้านี้ มีประกาศดังนี้ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ […]

บทความที่น่าสนใจ

ขั้นตอนในการใช้งาน คนละครึ่ง
สอนทุกขั้นตอน วิธีใช้งานคนละครึ่ง แจกเงิน 3,000 […]
อย่าลืมเสียภาษีครึ่งปี 63 (ภ.ง.ด.94)
พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ อย่าลืมเสียภาษีครึ่งปีหลัง ได้ถึงวันที่ 8 […]
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564
ตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนผู้สูงอายุ งบปี 2564 ด่วนหมดเขต […]