PUBLISHER หรือ นักโปรโมทออนไลน์ ที่เป็นเจ้าของ Blog, Website, Facebbok , Instragem , TikTok, Youtube ช่องทางโซเชียลต่างๆ ที่สามารถสื่อสาร หรือโปรโมทไปยังลูกค้าได้ และเกิดการซื้อ […]