ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ สำหรับผู้มีรายได้น้อย
ยื่นขอรับเงิน 3,000 บาท จากกรมพัฒนาสังคม ดูขั้นตอนได้ที่นี่ เกาะติดกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ กรณีเงินสงเคราะห์ครอบครัว สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย และ ผู้ที่ไร้ที่พึ่ง สามารถรับเงินช่วยเหลือได้รายละไม่เกิน 3,000 บาท อัพเดทจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากทางด้านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และ […]