เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับเงินงวดแรก 4000
เช็คด่วนเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับเงินงวดแรกพรุ่งนี้ อัพเดทควาทคืบหน้าสำหรับโครงการเราชนะ ที่เปิดให้ประชาชนกลุ่พิเศษ หรือ กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จากการตรวจสอบล่าสุด กับทางโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าสำหรับการคัดกรองคณสมบัติสำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียน เราชนะเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากติดขัดในเรื่องของการลงทะเบียน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เป็นต้น […]