ใครมีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ไทยชนะบ้าง
ตอบคำถามมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 เราชนะ ใครมีสิทธิรับเงิน 7000 บาท มาตรการเยียวยาเงินจากสถานการณ์โควิดระบาดระลอก 2 ผ่านโครงการ เราชนะ และ คนละครึ่ง รอบเก็บตกโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตอบ มาตรการเยียวยาโควิดระลอก […]