เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าประเทศไทย
เงื่อนไขรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติเที่ยวประเทศไทย เริ่ม 1 เมษายน 2564 ประชาชนคนไทยหลายๆคนอาจจะยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การเปิดประเทศไทยเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวยังประเทศไทยของเราได้ โดยทางรัฐบาลไทยได้มีข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการเปิดประเทศในรูปแบบต่างๆ ซึ่งระยะแรก หรือ เฟส 1 สำหรับการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวจะเป็นวันที่ […]