สรุปประเด็น "เหมืองทองอัครา" รัฐบาลไทยต้องจ่ายเท่าไหร่?
คดี เหมืองทองอัครา จากกระแสเทรนด์ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์ หรือเฟซบุ๊ค ที่มีการพูดถึงคดี “เหมืองทองอัครา” ที่มีเอกสารตั้งงบประมาณของปี 2564 ค่าใช้จ่ายเพื่อสู้คดีหลุดออกมา ในประเด็นเหมืองทองอัคราที่ถูกปิดตัวลงเพราะคำสั่งคสช. เมื่อปี 2559 โดยคาดว่ารัฐบาลไทยจะต้องจ่ายเงินสูงกว่า 3 หมื่นล้านบาทให้บริษัทเหมืองแร่เอกชนจากประเทศออสเตรเลีย […]