เปิดรายละเอียดและขั้นตอนการรับเงินเยียวยา อาชีพอิสระ จากเหตุล็อกดาวน์ 10 จังหวัด รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเยียวยา ประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 รวมไปถึงที่ทำอาชีพอิสระ เพื่อขอรับสิทธิ รับเงินช่วยเหลือ […]