คลังแจงข่าวรัฐบาลถังแตก กู้เงิน 2.14 แสนล้านบาท
รัฐบาล ‘ถังแตก’ คลังแจงเหตุผลในการกู้เงิน ได้มีข้อมูลที่ถูกเปิดเผยโดย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลของคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมล่าสุดได้ลงมติเห็นชอบการคลัง ในการกู้เงินปีงบประมาณ 2563 อีกจำนวน 2.14 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ในกรณีที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ มีการคาดว่ารายได้ปีนี้ […]