ยังไม่เริ่ม 1 มี.ค. รักษาโควิด19 ฟรีตามสิทธิ์ ใช้ UCEP19 เหมือนเดิม
รักษาโควิด 19 ฟรีต่อไปแบบไม่มีกำหนด ยังไม่ยกเลิก UCEPโควิด19 สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ UCEP โควิด 19 รักษาฟรีทุกที่ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และ โรงพยาบาลเอกชนได้ต่อไปแบบไม่มีกำหนด ภายหลังคณะรัฐมนตรี ได้ตีกลับมอบ […]