อาการโควิด-19 ระยะแรก ผลเป็นลบ ไม่ได้แปลว่าไม่ติด
ผลตรวจ COVID-19 ได้ผลลบ ไม่ได้แปลว่า “ไม่ติดเชื้อ” สถานการณ์คนไทย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นทุกวัน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2020 ที่ผ่านมา ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมเพิ่ม […]