เงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยางฯเฮ ได้รับส่วนต่างราคา งวด 2 ส่งท้ายปี
โครงการประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ระยะที่ 2 รายละไม่เกิน 25 ไร่ เงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ได้รับส่วนต่างราคางวด 2 ส่งท้ายปี เปิดเผยข้อมูลจากทางด้านรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ทำการแจ้งพี่น้องเกษตรกรถึงสิทธิที่จะได้รับต่อการออกประกาศของการยางแห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง […]
ประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่ 2
ธ.ก.ส. เดินหน้าเงินประกันรายได้เกษตรกร ระยะ 2 ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.  แนะนำชาวสวนยาง ให้หมดห่วงเกี่ยวกับราคาของโครงการประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เป้าหมายหลักเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยาง จากสถานการณ์ราคายางที่ตกต่ำ […]
เปิดขั้นตอนในการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 ต้องทำอย่างไร จากการประชุมของคณะรัฐมนตรี ได้มีการลงมติเห็นชอบของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่ 2 ซึ่งจะมีการเปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 รับเงินเพิ่มจากเดิม 3,000 บาท เพิ่มเป็น 3,500 บาท […]