ระยะที่ 3 ของการแพร่ระบาด โควิด-19
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ละเฟส มีลักษณะอย่างไร? สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยตอนนี้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประกาศขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ล่าสุดที่ได้ออกมาประกาศการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าเป็นการแพร่ระบาดแบบ Pandemic คือการแพร่ระบาดไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง ซึ่งในประเทศไทยของเรา […]