สั่งระงับ sinovac กลายเป็นเจล
แจ้งเตือน วัคซีนซิโนแวค บางรุ่นกลายเป็นเจล แจ้งข่าวด่วนสำหรับ วัคซีนซิโนแวค ทางองค์การอาหารและยา ได้ออกมาแจ้งเตือนภายหลังพบว่ามี วัคซีนซิโนแวคบางรุ่น มีลักษณะสารละลายของวัคซีนรวมตัวกันกลายเป็นเจลใส ติดขวดและไม่หายไปหลังจากที่ได้มีการเขย่าขวด จากการสันนิษฐานเบื้องต้น คาดว่าอาจจะเกิดจากการจัดเก็บ และ การขนส่งที่ไม่ได้ควบคุมอุณภูมิตามที่กำหนด ทั้งนี้ขอให้ระงับการฉีดทันที ทางด้านรองเลขาธิการ […]
ระงับการออก green card และ วีซ่าทำงาน
ขยายเวลาระงับการออก Green Card และ วีซ่าทำงาน ถึงสิ้นปี ประกาศล่าสุดจากทางด้าน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดนัลล์ ทรัมป์ ได้ออกมาเซ็นคำสั่งพิเศษ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา […]