BTS ไม่หยุดเดินรถ ได้ข้อสรุปต่อสัญญาสัมปทานก่อนเปิดส่วนต่อขยาย BTS ออกมาประกาศ ยืนยันเดินรถตามกำหนด ได้ลุ้นข้อสรุปต่อสัมปทานก่อนเปิดส่วนต่อขยายสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ – สถานีคูคต สั่งเดินรถให้ถึงที่สุดแม้ยังไม่ได้รับค่าจ้าง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชน สัมปาทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่มีความยืดเยื้อมามากกว่า 1 ปี ทำให้กรุงเทพมหานคร […]