สรุป! แผนฟื้นฟู ขสมก. ฉบับใหม่
แผนฟื้นฟู ขสมก. ฉบับใหม่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร หรือ ขสมก. ได้มีการเปิดเผยเรื่องแผนฟื้นฟู ขสมก. ฉบับใหม่ โดยมีสาระสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ลดภาระค่าครองชีพประชาชน บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและลดมลภาวะ แก้ไขปัญหาการขาดทุนของ […]