ยุโรปอนุญาตให้ประเทศไทย สามารถเดินทางเข้าได้
สหภาพยุโรป อนุญาตให้ประเทศที่ได้รับอนุญาต สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้ EU หรือ สหภาพยุโรปได้ออกมาประกาศล่าสุด ให้ผู้เดินทางจาก 11 ประเทศนอกสหภาพยุโรปสามารถเดินทางเข้าไปยังประเทศในทวีปยุโรปได้ หลังจากยุโรปได้ทำการถอดชื่อ โมรอคโค (Morocco) ออกจากรายการ “ประเทศปลอดภัย” หรือ Safe […]