ผู้ประกอบการ ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51
ห้างหุ้นส่วน และ บริษัทที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 หมดเขตยื่น 30 กันยายนนี้ หลังจากที่ได้มีการเลื่อนยื่นภาษี สำหรับห้างหุ้นส่วน และ บริษัทที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 มาแล้ว 1 […]