ขั้นตอนยืนยันสิทธิ ม33 เรารักกัน ผ่านแอพเป๋าตัง
ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา ยืนยืนสิทธิผ่านแอพเป๋าตัง ม33 เรารักกัน อัพเดทโครงการ ม.33เรารักกัน จากมาตรการที่รัฐบาลได้ออกมาช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 เรารักกัน ในระบบประกันสังคม ซึ่งวันนี้ เป็นวันแรกที่ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ ม33เรารักกัน ซึ่งจะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ ม.33 เรารักกันผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง […]