อัพเดทแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด
เปิดแนวทางการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 กรมการแพทย์ได้ออกมาเปิดเผยถึงการปรับปรุงแนวทางในการรักษาดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 หลังจากที่มีการปรับปรุงมาแล้วหลายรอบ ซึ่งแต่ละรอบจะเป็นแนวทางการรักษาโควิด 19 ด้วยเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและการป้องกันเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งมีหลายส่วนที่ประชาชนควรจะต้องรับทราบ ซึ่งทาง ACCESSTRADE ประเทศไทย […]