ประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ระยะที่ 2
เปิดรายละเอียด ประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ใครมีสิทธิ์บ้าง คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติโครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร โดยมีอยู่ 2 โครงการที่ได้รับความสนใจจากทางพี่น้องเกษตรการเป็นจำนวนมากนั่นก็คือ โครงการประกันรายได้เกษตรกร สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวในปีการผลิต 2563/64 และ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ระยะที่ 2 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ […]