ยอดผู้ติดเชื้อโควิด พุ่งกระจายแล้วกว่า 18 จังหวัด
การกระจายตัวของผู้ติดเชื้อไวรัส ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ยอดของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พุ่งสูงขึ้น 334 ราย ภายใน 27 จังหวัด โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร พบผู้ติดเชื้อสูงถึง 216 ราย มาจากกลุ่มก้อนสถานบันเทิง ที่มีการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อออกไปแล้ว 18 […]