ยกเลิกสัญญาบัตรทอง คลินิก และ รพ. 64 แห่ง
แจ้งกลุ่มผู้ป่วยเร่งด่วน 4 กลุ่มติดต่อ สปสช. หลังยกเลิกสัญญาบัตรทอง จากการประกาศของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการทุจริตเงินบัตรทอง ทำให้มีการยกเลิกสัญญา คลินิก และ โรงพยาบาลเอกชน 64 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ มีผลตั้งแต่วันนี้ ซึ่งคาดการณ์ออกมาแล้วว่าจะกระทบประชาชนประมาณ […]