ประกาศยกเลิก Thailand Pass
เห็นชอบแล้ว ยกเลิก Thailand Pass ประกาศผลการประชุมจากทาง ศบค. ยกเลิกระบบไทยแลนด์พาส และไม่บังคับให้สวมหน้ากากอนามัย พร้อมกับยกเลิกการกรอกใมบ ตม.6 กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และยังมีการปลดล็อกในภาคธุรกิจกลางคืน, สถานบันเทิง ให้กลับมาสามารถเปิดได้ถึงตี 2 ตามปกติ […]