รับเงินเยียวยา ม33เรารักกัน งวดสุดท้ายเข้าแล้ว
ผู้ประกันตนมีเฮ วันนี้เงินเยียวยางวดสุดท้ายเข้าแล้ว 1,000 บาท จากการประชุมของคณะรัฐมนตรี ที่ได้มีการลงมติไฟเขียวโครงการ ม.33เรารักกัน ที่มุ่นเน้นในการเยียวยา กลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 โดยวันนี้ วันที่ 31 พฤษภาคม […]
ตรวจสอบสิทธิ ม33 เรารักกัน รับเงินงวดที่ 3
ตรวจสอบสถานะรับเงินเยียวยา ม33เรารักกัน รับเงินเยียวยางวดที่ 3 มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผ่านการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ผู้ที่ได้รับสิทธิ จะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาททุกสัปดาห์ จนกว่าจะครบ […]
ม33เรารักกัน ได้รับเงินแล้ว ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง
ม33 เรารักกันเงินเข้าแอพเป๋าตังแล้ว ใช้เงินซื้ออะไรได้บ้าง? ผู้ประกันตน ม33เรารักกัน ซึ่งได้รับเงินเยียวยาเข้าแอพเป๋าตังแล้ว งวดแรก เงินเข้า 1,000 บาท วันที่ 22 มีนาคม 2564 หลายๆคนยังไม่ทราบว่าสามารถใช้จ่ายเงินเยียวยาก้อนนี้ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ที่ไหน […]
ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน
ขอทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้มีการตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com แล้วกลับพบว่า ไม่ผ่าน ยังมีสิทธิรับเงินเยียวยา 4,000 บาท แต่ต้องทำการยื่น “ทบทวนสิทธิ์” […]
ม33 เรารักกัน ยืนยันตัวตนผ่านแอพเป๋าตัง
กดยืนยันตัวตน ม.33 เรารักกันผ่านแอพเป๋าตังวันนี้ ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ ม.33 เรารักกัน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ สามารถเข้าไปเช็คสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ที่ตอนนี้ ได้มีการขยายระยะเวลาในการกดยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังบนเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ที่ได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 […]
เงินเรารักกัน ไม่ได้ใช้ได้กับทุกร้านค้า
เงิน 4,000 บาท ม.33เรารักกัน ไม่ใช่ซื้ออะไรก็ได้ เช็คข้อมูลให้ชัดก่อนที่จะรับเงินและใช้เงินเยียวยา ม.33 เรารักกัน จำนวน 4,000 บาท ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ ซึ่งสามารถใช้สิทธิใช้จ่ายผ่านร้านค้า หรือ […]
ขยายเวลา ม33 เรารักกัน
ม.33เรารักกัน ขยายเวลายืนยันตัวตนเพิ่ม ถึง 31 พฤษภาคม 2564 นี้ ขยายเวลาใหม่ สำหรับ ม.33 เรารักกัน หลังจากที่ คณะรับมนตรีได้ลงความเห็น ที่จะมีการปรับปรุงรายละเอียดสำหรับโครงการ ม.33 เรารักกัน […]
ลงทะเบียนแอปเป๋าตัง รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน
ขั้นตอนในการลงทะเบียน แอปเป๋าตัง เตรียมตัวรับเงินเยียวยา 4,000 บาท มาตราการ ม.33 เรารัก เปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่อยู่ในระบบประกันสังคม สามารถเข้าไปทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อขอรับสิทธิเยียวยาเงินจากทางรัฐบาลเป็นจำนวนเงิน […]
ลงทะเบียน ม33 เรารักกัน
ม.33 เรารักกันเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนได้แล้วถึง 7 มีนาคม 2564 โครงการล่าสุด เยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 สำหรับโครงการ ม.33 เรารักกัน ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ […]