เปิดทบทวนสิทธิ์ ม.33เรารักกัน
ทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดกรอง หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ได้ลงมติเห็นชอบโครงการ ม.33 เรารักกัน ซึ่งจะเปิดให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ […]