มิสทีนสู้โควิดแจกเงินประชาชน
มิสทีน แจกเงิน 1 พันบาท ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ตรวจสอบความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการจากทางมิสทีน โดยใช้ชื่อโครงการนี้ว่า “มิสทีนสู้โควิด” โดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยรับแจกเงิน 1 พันบาท-สินค้า จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 […]