มาตรการแจกเงิน 2,000 ให้เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย รับมือกับการระบาดของ COVID-19 วันนี้ 6 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจเห็นชอบให้มีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 โดยจะมีมาตรการแจะเงินให้กับผู้มีรายได้น้อย […]