มีลุ้นชง ครม. รับบัตรคนจนเพิ่ม
 ศบศ เห็นชอบมาตรการเร่งด่วน กระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการจากทางด้าน ศบศ. ที่เตรียมชง ครม. ให้เปิดรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ซึ่งจะเปิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน เน้นไปที่เด็กจบใหม่ เพื่อเป็นการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย และ ยังมีการเร่งทำรายละเอียดก่อนที่จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี จากการรายงานของมติที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี […]