มาตรการเยียวยาประชาชนของสิงคโปร์
พบกับ เราไม่ทิ้งกันเวอร์ชั่น สิงคโปร์ แจกทุกคน วันนี้ได้มีประกาศจากทางรองนายกรัฐมนตรี ของประเทศสิงคโปร์ ได้มีการประกาศว่า พลเมืองของสิงคโปร์ ที่มีอายุมากกว่า 21 ปี ขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 600 สิงคโปร์ ดอลลาร์ ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะตกอยู่ราวๆ […]