ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพักหนี้ลูกค้า
ออมสิน ออกมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื้อของธนาคาร มาตรการเร่งด่วนจากทางธนาคารออมสิน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านรายในเขตพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด โดยลูกค้าสามารถเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น ลดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะ 3-6 เดือนเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันวันที่ 8 มกราคม 2564 […]