รัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอก 2
เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ระลอก 2 ครม. ลงมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด 19 ด้วยการปรับลดค่าน้ำประปา และ ค่าไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 2 เดือนเพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน มาตรการมีผลเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 […]