แนวจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด สามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่ม
แนวทางการซื้ออาหารในห้าง และ ซูปเปอร์มาร์เก็ตหลังมีประเด็น ศปก.ศบค หรือ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้า และ ซูเปอร์มาร์เก็ต จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้ออกมารายงานเกี่ยวกับข้อมูลโควิด-19 ว่าทางศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ได้ออกมาสรุปเรื่องการซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ต […]