มาตรการช่วยเหลือคนตกงาน จากรัฐบาล ปล่อยกู้ฉุกเฉิน
มาตรการจากทางรัฐบาล ช่วยเหลือคนตกงาน ปล่อยกู้ 10,000 ถึง 50,000 บาท มาตรการล่าสุดจากทางด้านรัฐบาล เพื่อช่วยคนตกงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ตอนนี้ได้ส่งผลกระทบต่อหลายๆบริษัทในประเทศไทย รวมไปถึง คนที่ทำธุรกิจอยู่ในขณะนี้ ทำให้หลายๆบริษัทเกิดการ Layoff […]