โครงการชำระดีมีคืน รับคืนสูงสุด 5,000 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออกมาตรการ ชำระดีมีคืน อีกหนึ่งมาตรการที่พี่น้องเกษตรกรไทยดีใจไม่น้อย เป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยโดยเฉพาะกับมาตรการ “ชำระดีมีคืน” เป็นมาตรการคืนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร ให้เงินคืนร้อยละ 20 ของดอกเบี้ย และลดภาระหนี้คืนดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 20 ของดอกเบี้ย ช่วยบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งเป้าในการคืนเงินเอาไว้ […]