มาตรการกระตุ้มท่องเที่ยว เคาะวันนี้
รัฐบาลเตรียมเคาะ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายๆกิจการ และ หลายกิจกรรม ในประเทศไทยได้รับผลกระทบ บางกิจการ และ กิจกรรมถูกปิดเนื่องจากไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับกิจการ และ กิจกรรม ที่ได้รับผลกระทบอันดับต้นๆ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส […]