ต้องยอมรับว่าตอนนี้พื้นที่ไหนๆ ก็ได้รับผลกระทบจาก วิกฤติฝุ่น PM2.5 ยิ่งกรุงเทพตอนนี้ เกินค่ามาตรฐานไปกว่า 70 พื้นที่ จากการ รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 (วันนี้) […]