ข้อมูลการสมัครสอบ ก.พ. 65
สมัครสอบ ภาค ก ก่อนยเปิดให้เริ่มสมัครสอบพรุ่งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้มีการออกประกาศเรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 เป็นการเปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งหมด 500,000 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน […]