สภาพอากาศของไทยวันนี้ ฝนตกร้อนละ 70 ของพื้นที่
ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พายุเนสาท กระทบไทย ประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยา พายุเนสาท มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น มีกำลังแรงเป็นไต้ฝุ่นกำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วงวันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 ทำให้ส่งผลกระกับประเทศไทย 17-21 ตุ.ค. 2565 ลมตะวันตกเฉี่ยงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ […]